خط اتوبوس بیدخت - مشد وراه افتی!

سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 12:33 ق.ظ

خوش خبری وددن [۱] که از سر همی برج خط اتوبوسه بره بیدخت گردو کردن و هر روزم از بیدخت به مشد و از مشد به بیدخت ماشین مدرد. 

بقیه مطلب ...
cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg 

زَه هم زنه قدیم!

چهارشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 02:16 ق.ظ

پیشتر از مرتا ورگفتم. نوبتی هم که بشد اندو دگه هفته زه و نوبت زناس! 

 

هو او زمانا وقته بچِّه دمون شو تـُو مکرده و دگه ورمرگ مبدش،یک مرد زن‌مرده زن‌طلاق زن‌دخونه [۱] مبردن به باله سر بچه بیمار و هرچه همو مرد ورمگفته وَ بچه مددن خوب مشدش! [2]

 

بقیه مطلب ...
cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg 

کفش کهنه ...

یکشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 09:23 ب.ظ

 

کفش کهنه، روح کهنه، سماور کهنه، تخم هندونه، کتاب، دفتر، روغه، نون خش مخرم.

استیکان، لیوان، نعلبکی، ظرف چینی، ظرف ملامین درم.
 

بقیه مطلب ...
cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg 

جهاد اقتصادی

یکشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 08:14 ب.ظ


پیغم اومده که شما دو پیش قبض موبایل خو از عابربانک ودده.
چنی بس بره بدر و ده صف شه و وقت و پول شما تلف مشه. از ۰۹۹۹۰ ومدده بشه.


خا اندو اجوش وندادمی که نه وقتم تلف شه، نه پولم حروم کنم!
 

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg 

عید مبارکی

سه‌شنبه 2 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 12:17 ق.ظ

عید شما مبارک - دمب شما سچارکعید نوروز در گنابادبقیه مطلب ...
cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg 
   1       2       3    >>