یخچالم یخچاله قدیم!

یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1389 ساعت 04:53 ب.ظ

پیشتر از گرمی و کرسی ورگفتم، حالا میم از یخنکی ورگویم و یخچاله قدیم!
الآن دگه ده هر خونه بره الزری هم که شده لااقل دو یخچال و فریزر ور زمیس. اما قدیما که یخچال نبده . پس دو هوا گرمی که ادم از گرما ومتسیده ، مردم چگر مکردن؟ چطو یخ راس مکردن؟
او زمانه که یخچال نبده ، ده جاهه گرم یخدو مدشتن و زمستونا که او‌ها یخ مبسته ، یخا وه یخدو مندن که بموند و تَوستونا از یخش ورمدشتن و استفاده مکی .

یخدان کوثر بیدخت

یکه از ای یخدونا یخدون کوثری ، دهمی یک فرسخی بیدخت ، ده مون زمینه کشمون کوثر .

ده بیخ یخدو یک دیوالس ده رَستو روز ورومد تا روز فروشد. همچو که ده عکسم ورسر میه ، ای بر دیوار (شمالی) همیشه نِسَر مبه . بره که از صُحب که افتو مزنه ور پشت دیوار (جنوبی) متود تا دم غروب که افتو ور بر متوه و سَیه خود یخدو ور دیوار مفته .
دی بر نسر ، او ها ده لوجو یخ مبسته. یخا تکه مکردن و از قال بیخ دیوار مگلون که مرفته به ته یخدو. یک مقدار که یخ درو هم مشده ، مابینش چُو و کاه مکردن که یخا سوا بشه و وهم نچسبد. بره که اگه وهم چسبد بعد سوا کردنش مشکل مشه .
وقتِ یخدو پر مشده ، درش نمد کو مکردن که گرما بنره . یقی مدنه که سقفه گـُمبذی هوار خنک نگه مدره . بره همی سقف خونه ها ده جاهه گرم گمبذی راس مکردن .
کریمی خدار بگردم ای یخا تا سر میزو همچی ممونده که مردم مومدن و بره خو یخ مبو .

یخدان کوثر بیدخت

حالا یخچال راس کردن عالم برق مسوزد ، سرصدا هم مکند ، گازش هم بدر مشه و آسمور قال مکنه ، ای برقا هم تا ذره ته بالا مشه ، تُپّ ِ مکند مسوزد!

یخچالم یخچاله قدیم!  مهندسم مهندسه قدیم!ده بعضه قسمتا از مطالب وبلاگ نماشم استفاده شده.  یخدونا

 

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg