قربون سه مرد: پیر سر او، حج ِ امیر، جوو مرد

یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 04:57 ب.ظ

بیشتر از صد سال پیش یک بیدختی [۱] دخو مبینه که از سر اُو ، یک پیر ورمخزه میه به قبرستو و ده پیشون قبرستو چودستش ور یک قبر مزنه و مگه: حج امیر وخه که بلا رسی، وخه که برم جوومردرم خبر کنم و جلو بلا بگیرم. از قبر یکه بدر میه و خه هم مرن ورو تُپه ده باله قبرستو و یکه دگر جیغ مکنن به اسم جوو مرد. یک جوون خه لباسه سفید از قبر بدر میه و خه هم مرن ور کوچه در رود که از قبرستو به بیدخت مشد و سه تَیی دست خو وجلو کوچه مگیرن و جلو بلا مگیرن. بعد مگن که ازیجا وربعد بلا بدر شو. و هر کدوم ورمگرده بهموجه که بدر اومدن و بی رد مشن.


اوکه که خو مدیده دلندروا از خو ورمخزه و سحر که بره نماز به مسجد مشد خوُش بره ملّه علی (پیشنماز مسجد) و مردم ورمگد. همه مرن بهمو جاهه که نشونی ودده بدش و هرسه جا نشون مردم مدد. [۲] بعد مرن بوجه که جلو بلا گرفته شده و معلوم مشه که نرسیده بوجا همه مردم او کوچه بمرده و مرغیزاده زنده بنمونده ولی ازوجا وربعد همه سالمن. کَشِف به عمل میه که طاعون اومده و تا اوجا همه از یک دم بمرده اما جلو بلا دهموجا گرفته شده و بقیه بیدختر بنگرفته. [۳]


بعضه ها هم مگن حج امیر و جوو مرد و پیر سر او، جلو زلزله بگرفتن. بره که بعد ها زلزله شده و خیله جاها مثل کاخک خراب شده ولی بیدخت سالم بمونده.

او زمانا وقتِ بلا ، مردم اگه مرده بدن از قبر بدر مومدن و جلو بلا مگرف.

حالا مبینی چار زنده چو پیش دول مشه، جلو بلا که نمتنن بگیرن هچ، ده مون همه کارا فاتحه هم مخونن!

مَردِم مرته قدیم ، مُرده هم مُرده هه قدیم![۱] - کربلَیی محمدعلی پیر مُلّه حسینعلی
[۲] - الآن مزار پیر سر اُو ده جعفرآبادس و همه مردم بوجا مشن و بعضه مرده ها و شهیدارم دوجا دخاک کردن. قبر حج امیرم ده قبرستون قدیم مردم گوُ کردن و سنگِ دو زیر دیدن به اسم حج امیر. بقعه جوومردم ده حجره هه دور سر مزارس و دوجا مرن ورمخونن.
[۳] منابع:

  • کتاب "تاریخ و جغرافیای گناباد" از سلطانحسین تابنده گنابادی (جناب آقا)، چاپ حقیقت ده سال ۷۹، صحفه ۱۲۴
  • کتاب "بیدخت را بشناسیم" از محمدعلی امینی بیدختی (حجی شهردار)، چاپ رودکی ده سال ۷۱، صحفه ۷۰

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg