زَه هم زنه قدیم!

چهارشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 02:16 ق.ظ

پیشتر از مرتا ورگفتم. نوبتی هم که بشد اندو دگه هفته زه و نوبت زناس! 

 

هو او زمانا وقته بچِّه دمون شو تـُو مکرده و دگه ورمرگ مبدش،یک مرد زن‌مرده زن‌طلاق زن‌دخونه [۱] مبردن به باله سر بچه بیمار و هرچه همو مرد ورمگفته وَ بچه مددن خوب مشدش! [2]

 

حالا همی سه چار روز پیش ده بیمارستان بیدخت یکه بیمار بده و میستن اور عمل کنن، هشکه نبده، نماینده و فرماندارر ببردن به باله سرش [3] که خوب شد! 

 

او وقتا زنا یا ممردن ( از دست شوهاشه زبو ) یا طلاق ومستوندن که مرتا برن دوبره داماد شن!

 

ای زنه حالا که شوهاشر ده دیق مکنن، خه ای مَهره حالا که طلاقم نمتو اونار دی. همو یــِکّش هم یـَـکه نیه که واستونه، انگار ِ سومی!

 

دگه مرد ِ زن‌مرده زن‌طلاقِ زن‌دخونه ودی نمیه که اگه یکه نصف شو ور مرگ بشه اور ببرن به باله سرش که خوب شد!

 

 زَه هم زن هه قدیم! 

 


[1] یک مـَرده که یک زنش بمرده بشه، یک زنش طلاق وستونده بشه و یک زَنه هم دخونه دشته بشد.

[2] منبعش: بیدخت1 

[3] منبعش: سایته گناباد

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg