خط اتوبوس بیدخت - مشد وراه افتی!

سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 12:33 ق.ظ

خوش خبری وددن [۱] که از سر همی برج خط اتوبوسه بره بیدخت گردو کردن و هر روزم از بیدخت به مشد و از مشد به بیدخت ماشین مدرد. 

 

اتوبوس مشهد بیدخت 

 

پروازم! چنی که ورسر میه پندری از جلو پارک امتی (روبرو تاکسی تلفنی) 

 

فقط گفتن دو پشت نوشتس که مسافرا بس برن به ترمینال گناباد سوار ماشین شن! 

اوهم که اصلا چیز مهمّه نه. مهم همی یی که بره بیدخت خط اتوبوسه وراه افتیده. حالا چه ده بیدخت سوار شن، چه ده گناباد. اتفاقا هر که هم میسته بشه دهموجا تاکسی تلفنی آماده هست که اور ببره به ترمینال!  دگه چه غصه درم؟! 

 

نمدونم شماها ویاد مده یک زمانه بو که از بیدخت بره مشد و تهرو و قیند و بیرجند ماشی مبو؟ 

  

بره مشد هر روز اتوبوسه خود بیدخت از سر فلکه شهرداری قدیم مسافر سوار مکی.
بره تهرو هم روز ده میو سعت 1 ظهر از هموجا اتوبوسا حرکت مکی.
خدا بیامرز آقا رضه احمد و بعد پسرش غلامحسین پایبست ، کربلَیی (کاظمی)، اسدُالّه بیمرغی، حج عباس حقیقی و حسن عباسزاده هم راننده اتوبوسا بدن. 

بره بیرجند و قین هم هر روز سعت 6 صُحب مینی بوس از سر فلکه ژاندارمری حرکت مکی. مینی بوس از آقه کاشانی بو. خداش بیامرزه خه 4 نفر مسافر هم وراه مفتیدش. مگفتش: "ما و ما و نصف ما، و نصفه ای از نصف ما، و جمله از نصف ما؛ ما همگی صد می شویم" سر اخّرم همچو مشدی و تا بیرجند ماشینش دکوفته پر مشو! 

  

یک کافه هم ده مابین شرکت نفت و بانک ملی بو که ماشینه زاهدان و مشد دوجا نگه مداشتن.

 

قدیما از بیدخت بره مشد و تهرو گرفته تا بیرجند و قین همیشه ماشین مبو. 

بعضه ها هم جون خو دسر همی کار کردن که مردم راحت بشن. [۲]

 

حالا میی تا همی جومند بری، یک ماشینه بگیر ادم نمکنه . 

 

مسافرکشی هم مسافرکشی هه قدیم، راننده هم راننده هه قدیم! 

 


[۱]  دست همشهریه که چنی خوش خبریه و کغذش بره ما رهی کرده درد نکنه. بقیه هم یاد گیره.

[2] خدابیامرز غلامحسین پایبست و آقه کاشانی جون خو دهمی جعده ها از دس دادن. یک فاتحه ورخونه برشه.  

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg